PG Burgum

Medewerking aan de Zondagskind!dienst in De Ikker 

Aanvang: 9.30 uur