Dorpshuis Sondel: "De Bining",
Sondelerdyk 2a, Sondel.
 
Aanvang: 19.30 uur